PROGRAM OPERACYJNY
PROGRAM OPERACYJNY 8.2
INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013

Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B


Celem projektu jest zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie wydajnego, wysokodostępnego systemu informatycznego, którego zadaniem jest informatyzacja procesu realizacji zamówień linii technologicznych.

Utworzenie platformy B2B CTR Partner
współpracy firm monitoringu wizyjnego.


PLANOWANY OKRES REALIZACJI:
01.01.2014 do 31.12.2014

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Beneficjent: CTR PARTNER


ZAPYTANIA OFERTOWE
Zapytanie ofertowe 1
Zapytanie ofertowe 2
Zapytanie ofertowe 3
Zapytanie ofertowe 4
Formularz ofertowy
Formularz ofertowy 2
Formularz ofertowy 3


Przydatne linki:

Unia Europejska Online
www.europa.eu.int
Reprezentacja Komisji Europejskiej w Polsce
www.europa.delpol.pl
Fundusze Europejskie
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
www.poig.gov.pl
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
www.parp.gov.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Bank Gospodarstwa Krajowego
www.bgk.com.pl